کیوسک دستگاه کارت زنی دیواری فایبرگلاس

کیوسک دیواری فایبرگلاس تلفن و دستگاه کارت زنی

باجه دیواری فایبرگلاس کارت زنی