کیوسک تلفن

کیوسک کارت زنی فایبرگلاس

باجه تلفن فایبرگلاس پایه دار