کیوسک تلفن فایبرگلاس محوطه ای

کیوسک تلفن پایه دار

کیوسک تلفن عمومی فایبرگلاس