کف و کاسه توالت فایبرگلاس

سنگ توالت و کف فایبرگلاس

کف سرویس بهداشتی پیش ساخته