کفی توالت

کف سرویس بهداشتی فایبرگلاس

کف توالت پیش ساخته فایبرگلاس