توالت

 توالت فایبرگلاس

کفی توالت فایبرگلاس پیش ساخته