توالت پیش ساخته (کفی فایبرگلاس )

کف توالت شیاردار

کف سرویس بهداشتی فایبرگلاس